Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

32x32

Serhat Kaya -Bahadır GÜLBAHAR “GÜMÜŞHANE VE BAYBURT MASALLARI” ADLI ESERDEKİ MASALLARIN TÜRKÇE DERSİ 1-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 1-31
EXAMINING THE TALES IN THE WORK NAMED “GÜMÜŞHANE AND BAYBURT TALES” IN TERMS OF VALUES EDUCATION IN TURKISH LESSON 1-8 GRADES CURRICULUM
DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.