Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

Editor: Prof. Dr. Nadir İLHAN-Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Assistant Editor: Doç. Dr. Fatih KOYUNCU-Arş. Gör. Giyasi BABAARSLAN
Publication Place:
Year-Number: 2021-4
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Serhat Kaya -Bahadır GÜLBAHAR “GÜMÜŞHANE VE BAYBURT MASALLARI” ADLI ESERDEKİ MASALLARIN TÜRKÇE DERSİ 1-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 1-31
EXAMINING THE TALES IN THE WORK NAMED “GÜMÜŞHANE AND BAYBURT TALES” IN TERMS OF VALUES EDUCATION IN TURKISH LESSON 1-8 GRADES CURRICULUM
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Seyit GEZER ŞEHNÂME’DEKİ (I. CİLT) EFSANELERİN TAHLİL VE TASNİFİ, 32-45
CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF THE LEGENDS IN SHAHNAMEH (VOLUME I)
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Damla DEMİRÖZ - TÜRK KÜLTÜRÜ DERGİSİ’İNDE SOVYET TÜRKLERİNİN CEDİTÇİLİK HAREKETİ İLE İLGİLİ YAYIMLANMIŞ YAZILARIN BİBLİYOGRAFYASI (1962-2008), 46-52
BIBLIOGRAPHY OF PUBLISHED ARTICLES ON JADIDISM MOVEMENT OF SOVIET TURKS IN TURKISH CULTURE JOURNAL (1962-2008)
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Hilal AYBEY [YAYIN DEĞERLENDİRME] ÂŞIK RÛZÎ VE ŞİİRİ SOSYO-KÜLTÜREL BİR İNCELEME, 53-56

DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.