Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

32x32

Aslı KUŞKAPAN KARL RAIMUND POPPER’IN PLATON, HEGEL VE MARX’IN TARİHSİCİ TUTUMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ, 37-48
KARL RAIMUND POPPER’S VIEWS ABOUT PLATON, HEGEL AND MARX'S HISTORICAL ATTITUDE
DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.