Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

32x32

Nadir İLHAN -Derya KARATAŞ HAZÂİNU’S-SA’ÂDÂT’TA ÇOCUĞUN HASTALIKLARDAN KORUNMA VE TEDAVİSİNE YÖNELİK GELENEKSEL TIP UYGULAMALARI, 106-119
TRADITIONAL MEDICAL PRACTICES FOR THE PROTECTION AND TREATMENT OF CHILDREN IN HAZÂİNU’S-SA’ÂDÂT
DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.