Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

Editor: Prof. Dr. Nadir İLHAN-Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOYUNCU-Arş. Gör. Giyasi BABAARSLAN
Publication Place: Kırşehir/TÜRKİYE
Year-Number: 2020-2
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Nadir İLHAN -Derya KARATAŞ HAZÂİNU’S-SA’ÂDÂT’TA ÇOCUĞUN HASTALIKLARDAN KORUNMA VE TEDAVİSİNE YÖNELİK GELENEKSEL TIP UYGULAMALARI, 106-119
TRADITIONAL MEDICAL PRACTICES FOR THE PROTECTION AND TREATMENT OF CHILDREN IN HAZÂİNU’S-SA’ÂDÂT
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Fatih KOYUNCU -Selma ATAÇ RIDVAN BİN ABDÜLMENNAN’IN TERCEME-İ AHLÂK-I MUHSİNÎ'Sİ, 120-135
TERCEME-İ AHLAK-I MUHSİNİ OF RIDVAN BİN ABDÜLMENNAN
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Meryem Doğan NAZAN BEKİROĞLU’NUN MÜCELLÂ ROMANINDAKİ İKİ KADIN ÜZERİNE: AYNANIN ÖNÜNDEKİ TEBESSÜM FİLİZ ARDINDAKİ SIR MÜCELLÂ, 136-146
ON THE TWO WOMEN IN NAZAN BEKİROGLU’S NOVEL OF MUCELLA: SMILE IN FRONT OF THE MIRROR FİLİZ & SECRET BEHIND OF THE MIRROR MUCELLA
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Bengü DURMAZ [YAYIN DEĞERLENDİRME] TÜRK DİLİNDE ÇOKLUK, 147-149

DOI :
Abstract | Full text

32x32

Muhammet Nuri Ceylan [YAYIN DEĞERLENDİRME] YUNUS EMRE , 150-153

DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.