GÖNÜL ÖZGÜL’ÜN GEMİNİN EN ALTINDAKİ ADLI KİTABINDA GÖÇ VE UYUMSUZLUK

Author :  

Year-Number: 2024-9
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-30 01:01:06.0
Language : Türkçe
Konu : Edebiyat
Number of pages: 39-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazar Gönül Özgül’ün 1991 yılında yayınlanan ve yirmi dokuz hikâyeden oluşan Geminin En Altındaki adlı kitabında, sorunlu ailevî ilişkilerin ana temalardan biri olduğu görülmektedir. Bu tema, genellikle aile ve çevre ile uyumsuzluk yaşayan bir genç profili etrafında çizilmektedir. Kitapta yer alan yirmi dokuz hikâyenin on tanesinde ise Almanya’ya çalışmak için göç eden başkişiler ve onların çevre ile ilişkileri dolayısıyla yine uyumsuzluk temasıyla karşılaşılmaktadır. Fakat bu hikâyelerde karşılaştığımız uyumsuzluk temasına, bireyin göçmen olarak yabancı bir ülkede hayatta kalma mücadelesinin kattığı yeni boyutlar eklenmiştir. Göçmen bir birey etrafında kurgulanan bu on hikâyenin sekizinde, özne olarak çalışmak için Almanya’ya giden bir genç kız figürüyle karşılaşılmaktadır. Büyük oranda da bu özne ve onun gözlemleri aracılığıyla, hem mekân hem de insan ilişkileri bağlamında iki farklı kültür arasında bir karşılaştırma yapıldığı görülmektedir.

Bu makalede, belli bir sosyal ve psikolojik portreye sahip olan göçmen bir figür aracılığıyla, iki farklı kültürün mekân ve insan bağlamında nasıl yansıtıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. İnceleme metin tahliline dayalı olmakla birlikte, göç kavramının sosyolojik ve psikolojik boyutları dikkate alınarak, söz konusu bilim dallarının teorik perspektiflerinden de belli ölçüde istifade edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Gönül Özgül's book "Geminin En Altındaki" (The One At the Bottom of the Ship), published in 1991 and comprising twenty-nine stories, delves into the prevalent theme of problematic family relationships. The narrative often revolves around a young individual struggling with incompatibility within their family and environment. In ten of these stories, disharmony is further explored as the protagonists migrate to Germany for work, grappling with their relationships within this new setting. However, the theme of disharmony takes on new dimensions in these stories, stemming from the individual's struggle to survive as an immigrant in a foreign land.

Eight of these ten immigrant-centered stories focus on the experiences of a young woman who travels to Germany in search of work. The book's focus on immigrant individuals, particularly young women working in Germany, sheds light on the comparison between two distinct cultures, encompassing both spatial and interpersonal dynamics. Through their experiences and observations, the stories provide a compelling exploration of the contrasting cultural and human aspects.

This article aims to clarify the interplay of two divergent cultures within the framework of space and individuals, as portrayed through immigrant figures with specific social and psychological profiles. While the analysis is primarily text-based, it also incorporates sociological and psychological dimensions related to migration, drawing from theoretical perspectives within these fields.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics