YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ANKARA ROMANINDA İDEALİST ALGI

Author :  

Year-Number: 2024-9
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-30 01:01:28.0
Language : Türkçe
Konu : Edebiyat
Number of pages: 77-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara romanında ideolojik ve siyasî'nin de özünü teşkil eden ideal bir ülke tasavvur eder. Bu idealin yatay olarak konuşulduğu Yatay Diyagram; birçok çözümün ortaya atıldığı, programların oluşturulduğu, siyasî-iktisadî arayışlar dönemine dikkati çeker. Diğer taraftan kimi devletlerin ideolojik rejimlere dönüştüğü bir devredir. Yakup Kadri, Türkiye'nin içinde bulunduğu hadiselere bazı açıklamalar, yön ve fikir değişikliği getiren Kadro'nun kurucuları arasında bulunur. Bu grubun temel tanıtımı ve ideolojik zeminin hazırlanmasında bazı eserler verildi. Ankara romanı bu çevredeki örneklerden birini oluşturur. Eser, Yakup Kadri'nin Ankara'da yaşanan olumsuz gelişmeler tespit edip tenkidini artırdığı pazarda kendi ideal Ankara'sını kurduğu bir yapıdadır. Hayal edilen toplumun özelliklerine ilişkin vurgulamalar, iktisadi, sosyal ve ahlaki yaşantıya ilişkin bilgiler Yakup Kadri ve Kadro grubunun program ve çıkarımlarına da uygundur. Ankara'da romanı başlatan Kurtuluş Savaşı döneminden kalma inkılâplara, halk-aydın ayrılığından ideal gayeye doğru çizdiği yapıda aynı zamanda devrimci atmosferinin de içerisinden izler taşır. Diğer taraftan karakterlerin söylemleri üzerinden Ankara romanının tasavvur ettiği çerçeveyi de mümkündür. Çalışma kitabı Yakup Kadri'nin Ankara adlı eserinde ideal-idealist algıyı incelemeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri, Ankara, İdeal, Algı, İdeoloji

Keywords

Abstract

Soyut

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara romanında ideolojik ve siyasi düşüncelerinin de özünü oluşturan ideal bir ülke tasavvurunda bulunur. Bu ideal ülkenin yaratıldığı koşullara baktığımızda, birçok çözümün ortaya atıldığı, programların oluşturulduğu, politik-ekonomik arayışların olduğu bir dönem görüyoruz. Öte yandan bazı devletlerin ideolojik rejimlere dönüştüğü bir dönemdir. Yakup Kadri, Türkiye'deki olaylara ilişkin açıklamalar, yönlendirmeler ve fikirler sunan Kadro'nun kurucuları arasında yer aldı. Bu grubun faaliyetlerini meşrulaştırmak ve ideolojik zemini hazırlamak amacıyla bazı çalışmalara yer verilmektedir. Ankara romanı bu bağlamdaki örneklerden birini oluşturmaktadır. Eser, Yakup Kadri'nin Ankara'daki olumsuz gelişmeleri tespit edip eleştirdiği ve böylece kendi Ankara idealini inşa ettiği bir yapıya sahiptir. Tasavvur edilen toplumun bazı özelliklerine yapılan vurgu ile ekonomik, sosyal ve ahlaki hayata ilişkin bilgilerin vurgulanması da Yakup Kadri ve Kadro grubunun program ve sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ankara romanı, Kurtuluş Savaşı'ndan inkılâplara, halk ve aydınların ayrılmasından ideal hedefe kadar çizdiği yapıda dönemin atmosferinin izlerini taşır. Öte yandan Ankara romanının öngördüğü çerçeveyi karakterlerin söylemleri üzerinden incelemek mümkündür.

Anahtar Sözcükler: Yakup Kadri, Ankara, İdeal, Algı, İdeoloji

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics