IRAK’TA ULAŞIM, TARIM, TİCARET VE AŞİRETLERİN DURUMU (Zevra Gazetesi’ne Göre (1869-1872))

Author :  

Year-Number: 2023-8
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 14:12:31.0
Language : Türkçe
Konu : Tarih
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Midhat Paşa 1869-1872 yılları arasında Bağdat valiliği görevinde bulunmuştur. Pek çok meseleleri olan Bağdat’ta görev yapan Midhat Paşa, askeri ve sivil konular başta olmak üzere her problemin üzerine gitmiş ve büyük bir kısmını başarıyla çözmüştür. Bu dönemlerde Bağdat Vilayeti’nin toprakları hemen hemen bugünkü Irak Devleti’nin  topraklarını kapsamaktaydı. Yani Midhat Paşa aslında vilayet valiliği görevini yaparken, bir devlet diyebileceğimiz toprakları yönetmiştir. Midhat Paşa İstanbul’dan Bağdat’a giderken bir takım matbaa malzemelerini de yanında götürmüş ve Bağdat merkezinde bir matbaa ile Zevra Gazetesi’ni çıkarmaya başlamıştır. Makalenin esas konusu Zevra Gazetesi’nin çeşitli sayılarını inceleyerek Bağdat Vilayeti’nin ulaşım, tarım, ticaret ve bölgedeki aşiretlerin durumunu incelemektir. Amacımız, Zevra Gazetesi’nin verdiği bilgilerin dışına çıkmadan o dönem Irak’ta sosyal yaşantıyı incelemektir. Fakat özel isimler, yer isimleri ve aşiret isimleri gibi bazı kavramları açıklayabilmek için zaman zaman başka kaynaklardan yararlanma yoluna gidilmiştir.

XIX yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin önem verdiği konuların başında Tanzimat Fermanı’nın getirdiği esasları vilayetlerde uygulamaya yer almaktadır. Bu dönemlerde İngilizlerin Basra Körfezi’nde siyasi, ekonomik, ulaşım, ticaret gibi alanlarda faaliyetlerde bulunması, Osmanlı idarecilerinin de bu alanlarda yeni  gelişmeleri takip etmelerini zorunlu kılmıştır. Bir de 1869 tarihinde Süveyş Kanalı’nın açılması ticaret ve deniz ulaşımını etkileyince, Osmanlı idarecileri de yeni durumu değerlendirme yollarını aramışlardır.

Keywords

Abstract

Midhat Pasha served as governor of Baghdad between 1869 and 1872. Midhat Pasha, who worked in Baghdad, which had many problems, tackled every problem, especially military and civil issues, and solved most of them successfully. During these periods, the territory of Baghdad Province almost covered the territory of today's Iraqi State. In other words, while Midhat Pasha was actually serving as the governor of the province, he governed the lands that we can call a state. Midhat Pasha took some printing materials with him when he went from Istanbul to Baghdad and started to publish Zevra Newspaper in a printing house in the center of Baghdad. The main subject of the article is to examine the transportation, agriculture, trade and the situation of the tribes living in the region in Baghdad Province by examining various issues of Zevra Newspaper. Our aim is to examine the social life in Iraq at that time, without going beyond the information provided by Zevra Newspaper. However, other sources have been used from time to time to explain some concepts such as proper names, place names and tribal names.

In the second half of the 19th century, one of the issues that the Ottoman Empire gave importance to was implementing the principles brought by the Tanzimat Edict in the provinces. During these periods, the British activities in the Persian Gulf in areas such as politics, economy, transportation and trade made it necessary for the Ottoman administrators to follow new developments in these areas. Moreover, when the opening of the Suez Canal in 1869 affected trade and maritime transportation, Ottoman administrators looked for ways to evaluate the new situation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics