ZEYNEP YENEN’İN ŞİİR DİLİ VE ŞİİRLERİNDE SÖZ VARLIĞI

Author :  

Year-Number: 2023-8
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 14:13:18.0
Language : Türkçe
Konu : Dil
Number of pages: 47-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

    Geniş kapsamlı bir kavram olarak söz varlığı; bir dile ait bütün sözcükleri, atasözlerini, deyimleri, kalıplaşmış sözleri ve terimleri karşılayan bir ifadedir, yani bir dilin sözcük hazinesidir. Dolayısıyla dilin oluş imkânını elinde tutan söz varlığı, o dilin kalitesinin de göstergesidir. Dil-insan etkileşimini odak alarak söyleyecek olursak bir dilin söz varlığı, o dili konuşan insanların duygu, düşünme ve davranış biçimlerini, dünyaya çıkış noktalarını, hayallerini ve kendilerini konumladıkları yeri de açıkça göstermektedir. Söz varlığının zenginliği, şüphesiz ki o dili konuşanların da kavram sınırlarının genişliğine bir işarettir. Gerek kişiler gerekse toplum açısından söz varlığı, kendimizi ve dünyayı anlama ve anlamlandırma biçimimizdir.

    1964 yılında Ankara’da doğan ve Kıbrıs kökenli olan Zeynep Yenen, Kıbrıs Türk Edebiyatı içerinde eser veren yeni nesil bir yazar-şairdir. Eserlerine bakıldığında Kıbrıs konusundan ziyade daha genel konulara yer verdiği; kadın, kadının toplum içerisinde karşılaştığı sorunlar, erkek, erkeklik, çocuk, çocukluk, aşk, şiddet, sıkıntı, bunalım, bungunluk,  karmaşa, özgürlük, ötekilik gibi daha çok modern bireyin sıkıntılarını kaleme aldığı görülmektedir. Öykü ve şiir türünde eserler veren Zeynep Yenen’in özellikle eser isimlerinde bilinçli olarak kelimelerle oynadığı, cümle şeklindeki isimlerde özneyi (zamir olarak) değiştirdiği görülür.  Çalışmamıza konu olan üç şiir kitabının isimlerine baktığımızda -Unuttum Ben O Şiiri, Unuttu O Şiir Bizi ve Unuttun Sen O Şiiri- kelimelerle oynamayı seven şairin, şiiri de kelimelerle düşlediği ve çıkış noktasının kelimeler olduğu anlaşılmaktadır. Şiirlerine baktığımızda şairin yinelemelere de çok sık yer verdiğini görürüz. Şairin İkinci Yeni şiir akımı ile benzer sayılacak tekrarları ve leitmotiv (daha çok romanda kullanılan bir teknik olmasına rağmen) olarak ele alınabilecek dizeleri mevcuttur ve bu da şiire bir müzikalite katmaktadır.

    Biz de bu çalışmamızda Zeynep Yenen’in yukarıda bahsi geçen üç şiir kitabından hareketle şairin şiir dilini ve kişisel söz varlığını tespit ederek edebiyat dünyasında dil ile var oluşunu sorgulayacak, dile hâkimiyetini ve katkılarını değerlendireceğiz.

Keywords

Abstract

    As a comprehensive concept, vocabulary is an expression that covers all words, proverbs, idioms, phrases, stereotypes and terms belonging to a language, in other words, it is the vocabulary of a language. Therefore, the vocabulary that holds the possibility of language is also an indicator of the quality of that language. If we focus on language-human interaction, the vocabulary of a language clearly shows the way people who speak that language feel, think and behave, their starting points in the world, their dreams and where they position themselves. The richness of the vocabulary is undoubtedly a sign of the breadth of the conceptual boundaries of the speakers of that language. For both individuals and society, vocabulary is the way we understand and make sense of ourselves and the world.

    Born in 1964 in Ankara and of Cyprus origin, Zeynep Yenen is a new generation writer-poet who works in Turkish Cypriot Literature. When we look at her works, it is seen that she includes more general topics rather than the Cyprus issue; women, the problems faced by women in society, men, masculinity, children, childhood, love, violence, distress, depression, depression, confusion, freedom, otherness, etc. It is seen that she mostly writes about the problems of the modern individual. It is seen that Zeynep Yenen, who works in story and poetry genres, consciously plays with words, especially in the titles of her works, and changes the subject (as a pronoun) in sentence-shaped names.  When we look at the titles of the three poetry books that are the subject of our study -Unuttum Ben O Şiiriri, Unuttu O Şiir Bizi and Unuttun Sen O Şiiri- it is understood that the poet, who likes to play with words, dreams of poetry with words and that her starting point is words. When we look at his poems, we see that the poet also uses repetitions very often. The poet has repetitions that can be considered similar to the İkinci Yeni poetry movement and lines that can be considered as leitmotiv (although it is a technique mostly used in novels) and this adds a musicality to the poem.

    In this study, we will question Zeynep Yenen's existence in the literary world with language by determining the poet's poetry language and personal vocabulary based on the three poetry books mentioned above, and we will evaluate her command of language and her contributions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics