MEHMED NİYAZİ ÖZDEMİR'İN “ÖLÜM DAHA GÜZELDİ” ROMANINDA SOVYET ALGISINA BİR BAKIŞ (AZERBAYCAN ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2023-8
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 14:13:36.0
Language : Türkçe
Konu : Edebiyat
Number of pages: 59-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk milletinin kimliğinin bilincinin büyümesine başlama olayı, Sovyetler Birliğinin Türk Dünyası üzerine uygulamaya konulan sovyetleştirme politikasının ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı. Sovyet rejiminin baskı kimlikleri altında, kültürleri ve dilleri yok edilmeye çalışılan aynı zamanda ekonomik krizin sömürülmesini de içeren bir baskı dönemi yaşayan Azerbaycan Türkleri, közkaman olarak nitelendirilen olumsuz tutum ve hastalığa da maruz kalmaya devam ediyor. Közkaman kendi milletine hainlik yapan kişi olarak üretilebilir. Eserde milletin başına getirilen Neriman Nerimanov, Rusya ideolojisini savunan biri olarak ortaya çıktı. Eserin dördüncü bölümü incelenmiş olup, birinci bölüm közkamanlık , ikinci bölüm mankurt luk, üçüncü bölüm kolhoz sovhozlar ve son bölüm zorunlu olarak kayıtlı Azerbaycan Türkleri ve Gulag Kampları kapsamında bir inceleme kapsamındadır. Eserde ülkeleri terk etmek zorunda kalan insanlar, sürenler ve uygulananların nasıl izlendiği görülüyor. Bunun sonucunda Sovyet baskısı altında yaşanan olumsuz olaylar, insanların vatansız ve yersiz yurtsuz kaldıkları, farklı bölgelerde göç etmelerine neden olur. bozuk Sovyet baskısı altında yaşamış olan Türk dünyası birimlerinden ziyade özelde Sovyet politikasının ülke içinde nasıl sirayet edildiği Azerbaycan Türklerinin yaşadıkları zorluklar ve Azerbaycan'da Sovyet algısının halk sıcaklığının etkisi.

Keywords

Abstract

Türk milletinin kimlik bilincini çeken olay, Sovyetler Birliği'nin Türk Dünyası üzerinde uygulamaya koyduğu sovyetleştirme politikasının ortaya çıkmasıyla meydana geldi. Sovyet rejiminin baskısıyla kimliği, kültürü ve dilleri yok edilmeye çalışılan, ekonomik kaynaklarının sömürülmesini de içeren bir baskı dönemi yaşayan Azerbaycan Türkleri, aynı zamanda halkın olumsuz tutum ve davranışlarına da maruz kalmaktadır. köz olarak tanımlananlar. Coşku, milletine ihanet olarak tanımlanabilir. Eserde milletin başına getirilen Neriman Nerimanov, Rus ideolojisini savunan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dört bölümde incelenen eser, birinci bölümde közkaman, ikinci bölümde mankurt, üçüncü bölümde kolhoz sovhoz ve son bölümde göç için zorunlu olan Azerbaycan Türkleri ve Gulag Kampları'nın incelemesini içermektedir. Eserde ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların, yoldan geçenlerin ve yapılan işkencelerin iz bıraktığı görülüyor. Sonuçta Sovyet baskısı altında yaşanan olumsuz olaylar, insanları vatansız ve haksız bırakmakta, farklı yerlere göç etmelerine neden olmaktadır. Genellikle Sovyet baskısı altında yaşayan Türk dünyası topluluklarından ziyade Azerbaycan Türklerinin ülkedeki sıkıntıları ve Sovyet algısının Azerbaycan halkı üzerindeki etkisi irdelendi.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics