KÖLELİK KÂŞİFİ KRISTOF KOLOMB VE BATI ZİHNİYETİNİN TEMSİLİ

Author:

Year-Number: 2022-6
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 02:34:35.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 17-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kıtanın keşfine ilişkin tartışmaların irdelenmesindeki en önemli husus keşifle birlikte ortaya çıkan Yeni Dünya düzenidir. Nitekim keşfi sahiplenen ve genellikle batılı olan ülke ile birlikte yeni bir dünya düzeni, yeni bir sömürge/kölelik sistemi, yeni bir sosyo-ekonomik sistem şekillenmekte ve bu şekillenme neticesinde ortaya çıkan değişim başta keşif alanındaki fertler olmak üzere tüm dünya insanını etkilemektedir. Kristof Kolomb batı kaynaklı birçok çalışmada tartışmasız şekilde kâşif sayılmakta, keşif yolculuğunda yanında yer alan fertlerin keşifteki rolü dile getirilmemekte veya incelenmemektedir. Ayrıca Kolomb’un zengin olmak veya şöhrete sahip amaçlarından öte esas amacının Hristiyan dininin yaygınlaştırılması ve yüceltilmesi için çabaladığının çalışmada vurgulanması, keşfe ilişkin farklı bakış açısı sunma noktasında önemlidir. Bu çerçevede çalışmada Amerika kıtasının keşfi tartışılarak kıtaya Kolomb’tan önce gidildiğine ilişkin tezler irdelenecek ve Kolomb’un kıtaya gelişinin etkileri tartışılacaktır. Ayrıca Kolomb ile birlikte köle ticaretinin temellerinin atıldığı vurgulanacaktır. Zira Kolomb’un Amerika kıtası işgali ve kendisinin ilk köle tüccarı olmasıyla hasebiyle köle ticaretinin başlatılması, batının oluşturduğu tahakküm sisteminin anlaşılması ve sömürgecilik düzleminde köle ticaretinin sistematik hale gelmesi açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

The most important issue in the study of discussions about the "discovery" is the new world order that emerged with the discovery. As a matter of fact, a new world order that emerged with the discovery, a new world order, a new colonial/slavery system, a new socio-economic system are taking shape with the country that clamied the discovery. And the change has arisen occurs as a result of this shaping extends to all mankind, firstly individuals in the field of discovery. Christopher Columbus is considered an explorer in many western-based studies and the role of the individuals accompanying him in the discovery journey is not mentioned or examined. In addition, it is important to emphasize in the study that Columbus’s main purpose is to expend the Christian religion. And this study it will be emphasized that with the arrival of Columbus to America, the foundations of the slave trade were laid. Because Columbus the occupation the of the America is important in terms of understanding the system of domination created by the West, systematization of the slave trade on the colonialist plane. 

Keywords