DUNS SCOTUS’UN BİLGİ ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2022-5
Number of pages: 28-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan sürekli oluş içindedir. Bitkisel, duyarlı, entelektüel ve istemli güçlerini ancak nesnelerle temasa geçerek geliştirir. Böylece insan vücudu, en karakteristik özelliği beslenme olan bir dizi süreçte, etrafını saran şeylerden yararlanarak mükemmelliğine ulaşır. Burada tam olarak doğaya sahip öğelerimiz olduğu için bunu anlamak zor değil. Daha da gizemli olan şey, çok farklı olan ruh ile şeyler, ruh ile madde arasındaki ilişkidir. Tüm güçlükler bilgi üzerinde odaklanır, çünkü bilgi sayesinde nesneler olağanüstü bir şekilde bizim olur ve adeta ruhumuzun devamlılığını besler. Bilgi sorunu, insanın bildiği süreci keşfetmekten çok, hem ruhun hem de nesnelerin bilişsel eyleme neden olmada oynadıkları rolleri belirlemekten ibarettir. Tüm oluş, dört nedenin etkileşimiyle açıklanır; maddi, resmi, verimli ve nihai. Skolastikler, genel olarak, bilişsel eylemin maddi nedeninin duyu ya da akıl olduğunu savunmada hemfikirdir. Yasal neden sırasıyla duyulur türler ve akledilir türler ve nihai neden, doğal olarak insana bağlı olan mükemmelliktir. Anlaşmazlık, İskoç metinlerinin temeli, ihtilafın temel noktaları olduğunda başlar. Bu, Duns Scotus'un bilgi sorununun çözümüne teorik katkısına işaret etme fırsatı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Man is in a constant state of being. He develops his vegetative, sensitive, intellectual and volitional powers only by coming into contact with objects. Thus, the human body reaches its perfection by using the things surrounding it in a series of processes, the most characteristic feature of which is nutrition. This is not difficult to understand, as we have elements of exact nature here. Even more mysterious is the relationship between spirit and things, spirit and matter, which is very different. All difficulties are centred on knowledge because, thanks to the expertise, objects extraordinarily become ours and, as it were, nourish the life of our soul. The problem of knowledge consists less in discovering the process by which man knows but in determining the roles that both the soul and objects play in causing cognitive action. All becoming is explained by the interaction of four causes; material, formal, fruitful, and final. Scholastics argues that the material cause of cognitive action is sense or reason, the legal reason being the sensible and the intelligible species. The ultimate cause is perfection, which naturally depends on the man. The disagreement begins when the basis of Scottish texts is the main point of conflict. This will provide an opportunity to point out Duns Scotus' theoretical contribution to solving the knowledge problem.

Keywords