MİLLÎ KÜTÜPHANEDE KAYITLI 06 MİL YZ A 9581 VE 06 HK 3844 NUMARALI ŞİİR MECMUALARININ TANITIMI

Author:

Year-Number: 2022-5
Number of pages: 68-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik Türk edebiyatı şair tezkireleri, edebiyat tarihleri, menȃkıbnȃmeler, ansiklopediler ve ansiklopedi niteliğindeki eserler gibi birçok türde yazılmış eserle oldukça zengin bir kaynaklar hazinesine sahiptir. Bu eserlerle birlikte önemli bir kaynak da şiir mecmualarıdır.  Klasik Türk edebiyatında şiir mecmuaları, farklı dönemlerdeki şairlere ait metinlerin düzenli veya düzensiz olarak bir araya getirildiği derleme eserlerdir. Barındırdıkları bilgilere göre farklı tür ve formlara ayrılırlar.  Müstakil kaynaklarda yer almayan bazı bilgilere şiir mecmualarında rastlanabilmektedir. Bu bakımdan edebiyat ve kültür tarihimiz için önemli bir kaynak olarak kabul edilirler. Zengin içerikleriyle tarih, sosyoloji, tıp gibi bilim dallarına da kaynaklık ettikleri görülmektedir. Şiir mecmualarının, sadece edebiyat alanına değil farklı alanlara da kaynaklık ettiği incelemekte olduğumuz mecmualarda da görülmektedir. Zira mecmuada bulunan farklı türdeki şiirlerin yanı sıra, devlet büyüklerinin birbirine yazdığı mektuplara, mahkeme kayıtlarına, çeşitli konuda yazılmış fevaid kayıtlarına da rastlanmaktadır. Bu çalışmada Millî Kütüphanede, 06 Mil Yz A 9581 ve 06 Hk 3844 numaralarda kayıtlı iki şiir mecmuasının ayrıntılı tanıtımları yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Classical Turkish literature has a very rich treasury of resources with many types of works poetry tezkires, literary histories, menakibnames, encyclopedias and encyclopedic works. Along with these works, an important source is poetry magazines. In classical Turkish literature, poetry magazines are compilation works in which the texts of poets of different periods are collected regularly or irregularly. They are divided into different types and forms according to the information they contain. Some information that is not included in independent sources can be found in poetry magazines. In this respect, they are considered an important source for our literary and cultural history. With their rich content, it is seen that they are also sources of science such as history, sociology and medicine. It is seen in the magazines we are examining that poetry magazines are sources not only in the field of literature but also in different fields. Because besides the different types of poems found in the magazine, there are also letters written by state elders to each other, court records, and fawaid records written on various subjects. In this study, detailed introductions of two poetry magazines registered in the 06 Mil Yz A 9581 and 06 Hk 3844 numbers of the national library will be made.

Keywords