REYHANLI AĞZINDA ASLÎ VE İKİNCİL UZUN ÜNLÜLER

Author:

Year-Number: 2022-5
Number of pages: 61-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Batı Anadolu ağızları içerisinde değerlendirilen Hatay ağzının bir bölümünü oluşturan Reyhanlı ağzında da bütün Türkiye Türkçesi ağızlarında olduğu gibi standart yazı dilinden ayrılan bir kısım hususiyetler vardır.

Standart yazı dilinden farklılıklar gösteren unsurlardan biri de ünlülerin sayısı ve kullanımlarıdır. Türkiye Türkçesi yazı dilinde sekiz temel ünlü kullanılırken Reyhanlı ağzında sekiz temel ünlü yanında bu ünlülerin uzun şekilleri ve ara ünlüler de yer almaktadır.

Normal süreli ünlülerin daha uzun şekilleri olup tarihi metinlerimizde de var olan Reyhanlı ağzında da rastlanan uzun ünlüler, yazımızın ana çerçevesini oluşturacaktır. Uzun ünlüler aslî uzun ünlüler ve ikincil uzun ünlüler olarak işlenecektir.

Keywords

Abstract

Reyhanlı dialect, a part of Hatay dialect, which is considered among the Western Anatolian dialects, has some features that differ from the standard written language, just as in all Turkey Turkish dialects.

One of the elements that differ from the standard written language is the number and usage of vowels. While eight basic vowels are used in Turkey Turkish written language, there are eight basic vowels as well as long forms of these vowels and intermediate vowels in Reyhanlı dialect.

The longer forms of the regular-term vowels and the long vowels found in the Reyhanlı dialect, which also exist in our historical texts, will form the main frame of our article. Long vowels will be treated as primary long vowels and secondary long vowels.

Keywords