Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

TÜRK KÜLTÜRÜ DERGİSİ’İNDE SOVYET TÜRKLERİNİN CEDİTÇİLİK HAREKETİ İLE İLGİLİ YAYIMLANMIŞ YAZILARIN BİBLİYOGRAFYASI (1962-2008)

Author:

Number of pages:
46-52
Year-Number:
2021-4

1962 yılından beri çıkmakta olan ve Milli kültürün gelişimine katkı sağlayan yayınlar arasına giren Türk Kültürü dergisi, bütün dünya Türklerini araştırma kapsamına alarak onu bilimsel yöntemlerle olmak üzere her yönden araştırmayı amaçlar. Dergi, bu amaç doğrultusunda 1962’den 2006’ya kadar aylık olarak yayın hayatını devam ettirmiştir. 2008 yılından itibaren ise yılda iki kez olacak şekilde çıkmaya başlayan dergi, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi adıyla günümüzde de yayın hayatını sürdürmektedir. Bütün dünya Türkleri çerçevesinde ele alınmış olan kültür temelli bu araştırmalar dış Türklerle ilgili kaynak açısından da oldukça önemli hale gelmektedir. Sovyet Türklerinin özellikle sosyal ve kültürel alandaki gelişimleri için önemli bir dönem olan Ceditçilik dönemi de Türk Kültürü dergisinde ele alınmıştır. Sosyal ve kültürel alanda başlayan ve zaman içinde siyasi boyutlara ulaşarak bağımsızlık hareketlerine dönüşen bu hareket pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışma ise Türk Kültürü dergisinde yazılmış Ceditçilik dönemi ile ilgili yazıların künyesi verilmek suretiyle, yapılmış çalışmaları toplu olarak görmeyi ve yapılacak çalışmalar için de kaynak açısından kolaylık sağlamayı amaçlar.

Keywords


Turkish Culture Journal, being published since 1962 and among the journals making great contribution to the improvement of National Culture, aims to search Turkish World in every respect with scientific methods by taking it in the scope of search. The journal has continued its publish life on a monthly basis from 1962 to 2006 in the accordance with this purpose. Dating from 2008, the journal, begun being published twice a year, is maintaining its publication life today by name ‘Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi’. These researches based on culture discussed with the scope of whole Turkish World becomes highly essential in terms of source related to Turkish abroad. Jadidism Period, important period for social and cultural developments of Soviet Turks, was discussed in the Turkish Culture Journal as well. The movement of Russian Turks, begun in social and cultural field and turning into an independent movement by reaching political aspects in the course of time, subject to lots of researches. This study aims to being masthead of articles about Jadidism Period published in Turk Culture Journal and make it convenience in term of source for future studies and observing the carried out studies as a whole.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 200
Number of downloads 188

Share

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.