Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-5764

NURETTİN TOPÇU’DA MAARİF METAFİZİK KÜLTÜR VE MEDENİYET KAVRAMLARI

Author:

Number of pages:
1-8
Year-Number:
2021-3

Nurettin Topçu, 1909’da İstanbul Süleymaniye’de doğmuştur. Baba tarafından Erzurumludur. Türkçe öğretmeni Nafiz Bey kendisine Mehmet Âkif sevgisini kazandırmıştır. Felsefeye olan merakı ise İstanbul Erkek Lisesinde okurken oluşmuştur.

Yurt dışında okumak için girdiği imtihanı kazanarak; 1928 yılında Fransa’ya gitmiştir. Felsefe tahsilini Strasburg’da, doktorasını Sorbonne’da tamamlamıştır. “İsyan Ahlakı ve Uysallık- Conformisme et Révolte”adlı tezi jüri üyeleri tarafından en başarılı tez seçilmiştir. Bu yüzden Sorbonne Üniversitesinin gönderinde 24 saat Türk bayrağını dalgalandırmıştır.

Burada kal teklifini kabul etmeyen Nurettin Topçu, 1934 yılında Türkiye’ye dönmüş, fakat İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne Felsefe doçenti olmasına rağmen atanmamıştır. Liselerde felsefe öğretmenliği yaparak; çalışmalarını sürdürmüştür. 1939 yılından itibaren yayınlamaya başladığı “Hareket Dergisi”, çeşitli gazete, dergideki yazıları ve kitapları ile bir ekol oluşturmuştur.

Türkiye’nin Maarif Davası, Kültür ve Medeniyet, Yarınki Türkiye ve İsyan Ahlakı önemli eserlerinden bazılarıdır. Biz bu makalemizde; maarif metafizik, kültür ve medeniyet kavramlarını ele alıp; bir ülke için önemine işaret etmeye çalışıyoruz.

Keywords


Nurettin Topçu was born in Suleymaniye, Istanbul in 1909. He is from Erzurum on his father's side. His Turkish teacher Nafiz Bey won him the love of Mehmet Akif. His interest in philosophy arose while he was studying at Istanbul Erkek High School.

By winning the exam to study abroad; He went to France in 1928. He completed his philosophy education in Strasburg and his doctorate at the Sorbonne. His thesis named “Rebellion Ethics and Compliance- Conformisme et Révolte” was chosen as the most successful thesis by the jury members. That's why he waved the Turkish flag for 24 hours on the post of Sorbonne University.

Nurettin Topçu, who did not accept the offer to stay in France, returned to Turkey in 1934, but was not appointed to the Department of Philosophy at Istanbul University, although he was an associate professor of philosophy. By teaching philosophy in high schools; continued his work. The Movement Magazine, which he started to publish in 1939, his articles in various newspapers and magazines and the books he wrote made him a cult.

Turkey's Education Case, Culture and Civilization, Tomorrow's Turkey and Rebellion Ethics are some of his important works. We in this article; By addressing the concepts of education, metaphysics, culture and civilization; We are trying to point out its importance for a country.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 154
Number of downloads 138

Share

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.