Editorial Board


Owner

Prof. Dr. Nadir İLHAN (Kırşehir Ahi Evran University)

 

Publisher

ASOS EDUCATION INFORMATION CONSULTING LTD. STI.

 

Editor

Prof. Dr. Nadir ILHAN (Kırşehir Ahi Evran University)

Prof. Dr. Ahmet DOĞAN (Kırşehir Ahi Evran University)

 

Assistant Editor

Assoc. Dr. Fatih KOYUNCU (Kırşehir Ahi Evran University)

Res. See. Giyasi BABAARSLAN (Kırşehir Ahi Evran University)

 

Editorial Board

Prof. Dr. Ahmet DOĞAN (Kırşehir Ahi Evran University)

Prof. Dr. Ali YILDIRIM (Fırat University)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat University)

Prof. Dr. Hasan ŞENER (Ankara Hacı Bayram Veli University)

Prof. Dr. Nadir ILHAN (Kırşehir Ahi Evran University)

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Maltepe University)

Doç. Dr. Fatih KOYUNCU (Kırşehir Ahi Evran University)

 

Advisory Board

Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat University)

Prof. Dr. Ali YILDIRIM (Fırat University)

Prof. Dr. Beyhan KANTER (Mardin Artuklu University)

Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Kırgızistan-Türkiye Manas University)

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ (Trakya University)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat University)

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK (Ardahan University)

Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi University)

Prof. Dr. Gülbanu KASIMOVA (Abay Kazak Milli Pedagoji University)

Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE (Sivas Cumhuriyet University)

Prof. Dr. Harun TUNÇEL (Bilecik Şeyh Edebali University)

Prof. Dr. Hasan ŞENER (Ankara Hacı Bayram Veli University)

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK (Ankara Hacı Bayram Veli University)

Prof. Dr. Mahmut ATAY (Selçuk University)

Prof. Dr. Marujjon YULDASHEV (Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Institute)

Prof. Dr. Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik University)

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Mücahit KAÇAR (İstanbul University)

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Erciyes University)

Prof. Dr. Nurten GÖKALP (Ankara Hacı Bayram Veli University)

Prof. Dr. Oktay AHMED (Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy University)

Prof. Dr. Ömür CEYLAN (İzmir Kâtip Çelebi University)

Prof. Dr. Özcan BAYRAK (Fırat University)

Prof. Dr. Özen TOK (Erciyes University)

Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (Ankara University)

Prof. Dr. Serdar YAVUZ (Fırat University)

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt (Erciyes University)

Prof. Dr. Zahir KIZMAZ (Fırat University)

Doç. Dr. Ali YİĞİT (Bursa Uludağ University)

Doç. Dr.  Eşqanə Akif qızı BABAYEVA (AMEA Nizami Adına Ədəbiyyat Institute)