Dergimizin onuncu sayısı 31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacaktır. Makale gönderimi için son tarih 15 Aralık 2024'tür.


Dergimizin onuncu sayısı 31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacaktır. Makale gönderimi için son tarih 15 Aralık 2024'tür.